Turkije bij de EU biedt economisch voordelen

(De Vijf van Eijff: vijf vragen van de onafhankelijke nieuws website van Tilburg University (universonline) over een actueel onderwerp)

Turkije kan zakken vol geld krijgen van Europa in ruil voor opvang van vluchtelingen. De Turkse regering eist dat ook dat de deur wagenwijd open gaat voor een toekomstig EU-lidmaatschap. Hoe goed of slecht is zo’n Turks lidmaatschap? Hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger geeft antwoord op vijf vragen.

1. Hebben de Turken hun huishouden financieel op orde?
Turkije is de vijftiende economie van de wereld met al jaren groeicijfers van 7, 8, 9 procent. Volgens prognoses zou het in 2050 globaal zelfs de negende economie kunnen worden. Het BBP per hoofd van de bevolking van Turkije ligt boven dat van een gemiddeld Oost-Europees land. Onder Erdogan is het land enorm geïndustrialiseerd en zijn de markten geliberaliseerd. De economie is stabiel geworden. Dat heeft Erdogan allemaal goed gedaan. Toch zal Turkije nooit een volwaardig EU-lid worden. Niet om economische maar om politieke redenen, om zeg maar de ugly side van Erdogan.

2. Los van de politieke argumenten, hoe goed of slecht is Turkse toetreding voor de Europese economie en specifiek voor Nederland?
Economisch zou Turkse toetreding een voordeel zijn, zowel voor de Turken als voor Europa. Het zou de economie en daarmee de welvaart een boost kunnen geven. En Nederland zouScreenHunter_111 Nov. 07 13.05 daarbij disproportioneel veel van profiteren vanwege onze open economie. Wij zouden er meer economisch belang bij hebben dan bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk.

3. Merkel rolde vorige maand de rode loper uit voor Turkije, tot ergernis van andere EU-landen. Meer dan ooit lijkt alles te staan of te vallen met het machtswoord uit Berlijn. Hoe financieel afhankelijk is Europa van Duitsland?
Heel erg. Duitsland heeft altijd immense invloed gehad. Dat land is de paymaster, de grootste economie én het grootste land van Europa. Daarom is het leidend, ongeacht wie de bondskanselier is. Ik vrees alleen dat Angela Merkel dat binnenkort niet meer is. Wat ze heeft gedaan met de vluchtelingen is heel moedig maar onhoudbaar.

4. Een nog grotere EU, TTIP; waar houdt het voordeel van schaalvergroting op?
In termen van jurisdicties moet je oppassen, maar op zich is schaalvergroting alleen maar goed. In termen van handels- en kapitaalverkeer is er niets op tegen. Omdat het gebeurt binnen de bestaande geografische blokken waarin de wereld is opgedeeld. Ook TTIP, mits in balans en symmetrisch voor alle betrokken partijen, zorgt voor meer handel en dus economische groei.

5. Bestaat er een kans dat het omgekeerde gaat gebeuren: dat landen juist de weg van protectionisme gaan inslaan?
Na een crisis zie je altijd een toename van protectionistische maatregelen. Ook de afgelopen jaren zag je dat. Sinds 2008 is er volgens CEPR (Centre for Economic Policy Research) letterlijk elke dag een protectionistische maatregel genomen. Dat is logisch. Maar het is niet verstandig. Het roept altijd een reactie op, met als gevolg dalende handel. Iedereen roept foei, maar alle landen doen het. Nederland en Duitsland zijn nog redelijk braaf, maar Frankrijk is bijvoorbeeld van oudsher erg protectionistisch. Het is dom om kortetermijn-gemak te verkiezen boven baten op de lange termijn. Dat zie je ook de afgelopen jaren weer aan de groeicijfers. Wederom: TTIP kan hierin een omkering betekenen. En ook nauwere economische samenwerking met Turkije. Niet als EU-lid maar als een geassocieerd land in het Europa van de verschillende snelheden.

Hier de link naar universonline, zie p. 12

Dit bericht is geplaatst in EU, Europese Commissie, G20, internationale economie, macroeconomie, Nederland, Sylvester, Tilburg University, Vijf van Eijff, VS. Bookmark de permalink.