Must-read: Economic Rules van invloedrijk denker Dani Rodrik

Op 18 januari 2017 hield Dani Rodrik, the Ford Foundation Professor of International Political Economy aan de John F. Kennedy School of Government van Harvard University, de eerste Vrienden van Cobbenhagen Lecture in de Aula van Tilburg University over zijn laatste boek Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science. Voor de integrale lezing van Professor Rodrik verwijs ik naar de website van de Cobbenhagen Lecture.

In zijn boek dat een must-read is voor economen, juristen, sociale en politieke wetenschappers onderzoekt Dani Rodrik waar de economische wetenschap als discipline te kort schiet en waar het wel werkt. Rodrik beargumenteert dat de economische wetenschap een krachtig instrument is om de wereld te verbeteren maar alleen indien economen hun universele theorieën verlaten en zich concentreren op de juiste context waarin hun theorieën toepasbaar kunnen zijn. Rodrik’s boek is zowel een fundamentele kritiek en verdediging van de economische wetenschap als discipline en pleit voor een meer bescheiden en effectieve toepassing.

Professor Dani Rodrik is één van de meest vooraanstaande economen en politieke wetenschappers ter wereld en is in de afgelopen deccennia leidend geweest op het gebied van globalisering en ongelijkheid in de wereld waarbij zijn beroemde trilemma algemeen gedachtegoed onder economen en politieke wetenschappers is geworden. Bovendien is Rodrik één van de weinige economen en politieke wetenschappers die in staat is gebleken om de kloof tussen academia en de echte wereld te overbruggen Hij heeft niet alleen de economische en politieke professie veranderd, maar ook de wijze waarop belangrijke instellingen als het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank hun perspectief en zienswijze op globalisering en ongelijkheid in de wereld aangepast hebben.

Rodrik loopt altijd voor de troepen uit en is zeer onafhankelijk en buitengewoon origineel in zijn denken. Daarenboven is hij vooral heel moedig in het vasthouden van zijn koers als een opinieleider tegen de gevestigde belangen en het mainstream denken in en heeft daardoor zijn eigen school van denken gecreëerd met vele volgers van links tot rechts, in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden, binnen en buiten de mainstream van economische, sociale en politieke wetenschappen. Hij is één van de meest invloedrijke denkers van deze tijd en daarom is zijn boek Economics Rules een must-read voor alle economische en politieke wetenschappers.

(Zie hier mijn must-reads)

Dit bericht is geplaatst in Sylvester, wetenschappelijke publicatie. Bookmark de permalink.