Geld is nooit neutraal – Canon van de monetaire economie

(Uit december 2015, toen de ‘Canon van de monetaire economie‘ verscheen, een bijzondere uitgave van ESB ter gelegenheid van ESB’s eerste eeuwfeest. Jakob de Haan, Lex Hoogduin en ik namen de monetaire economie voor onze rekening, hieronder een fragment.

esbDe economische wetenschap wordt gekenmerkt door golfbewegingen. Lange tijd worden heftige debatten gevoerd. Soms gaan die debatten over de fundamenten (zoals de wijze waarop verwachtingen worden gevormd en hoe flexibel markten zijn). Soms ook gaan de debatten, hoe heftig ze soms ook lijken, in essentie over elasticiteiten. Dit geldt tot op zekere hoogte voor het debat tussen Keyenesianen en monetaristen zoals dat in de jaren zestig en begin jaren zeventig werd gevoerd. De theoretische modellen van toonaangevende monetaristen uit die tijd als Brunner en Meltzer verschillen niet fundamenteel van de modellen van vooraanstaande Keynesiaanse economen als Tobin en Modigliani. Interessant genoeg is het debat tussen beide stromingen niet afgerond, maar vervangen door een nieuw debat over de modellering van de Phillips curve. Dat heeft ertoe geleid dat varianten van de New Keynesian Phillips curve tegenwoordig door veel economen wordt gebruikt.

Een andere interessant verschijnsel binnen de economische wetenschap is dat er naast mainstream inzichten, waarop de tekstboeken van McCallum en Walsh zijn gebaseerd, altijd deviante stromingen zijn geweest. Hoe centraal het leerstuk van de neutraliteit van geld ook moge zijn, het is bijvoorbeeld niet door alle economen geaccepteerd en juist als gevolg van de kredietcrisis ligt het ook weer onder vuur. Een alternatieve visie gaat terug tot Keynes, die poogde een zogenoemde monetaire theorie van de productie, werkgelegenheid en de rente te formuleren. Dat betekent juist dat monetaire, financiële en reële grootheden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Geld is nooit neutraal in die theorie. Het zeer recente werk gericht op het integreren van macro en finance sluit meer aan op Keynes dan op het uitgangspunt van neutraal geld. Het valt te bezien in hoeverre inzichten zoals deze invloed zullen hebben op de toekomstige mainstream. Onvrede over de huidige standaard macromodellen biedt allicht mogelijkheden.

(Lees hier het volledige artikel)

Dit bericht is geplaatst in Centrale banken, inflatie, internationale economie, macroeconomie, monetair, Nederland, politiek, rente, Tilburg University, wetenschappelijke publicatie. Bookmark de permalink.