Central Bankers Voting Records


Geplaatst in Centrale banken, ECB, Fed, Financiële sector, in English, inflatie, internationale economie, kredietcrisis, macroeconomie, monetair, politiek, rente, Sylvester, Tilburg University, wetenschappelijke publicatie | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Central Bankers Voting Records

Today’s Links 13 juni 2017

today's links 125x150
▪ CFM Expert Survey Low wage growth benefits employment during crisis recovery
▪ SUERF Bocconi Conference 2017 Monetary Policy Governance and Macroprudential Issues
▪ Vijf van Eijff Juist de grote bedrijven zetten in op klimaatbeleid
Verder herstel Europese banken noodzakelijk
▪ MeJudice Economenpanel Experiment met financiering wetenschappelijk onderzoek de moeite waard
Belangrijke rol voor overheid en markt bij energietransitie
Today’s Links 20 mei 2017

Geplaatst in Sylvester | Reacties uitgeschakeld voor Today’s Links 13 juni 2017

Low wage growth benefits employment during crisis recovery

CFM Survey(CFM Expert Survey) – Low growth of real wages has had a positive impact on European employment rates during the recovery phase of the Great Recession, according to the majority view of the latest Centre for Macroeconomics and CEPR expert survey. Asked about the quite different behaviour of wages in the UK relative to the big Eurozone economies, another strong majority of respondents agrees that the dire performance of UK real wage growth is in large part due to the country’s labour market policies, which provide workers with comparatively weak protection.

Question 1: Do you agree that lower real wage growth was beneficial for employment levels during the Great Recession?
My answer: Strongly agree
Confidence level: Extremely confident
Comment: Lower real wage growth might be beneficial for economic growth and employment in the short to medium term but can be detrimental for economic growth and employment in the (very) long term because it hampers innovation that is necessary for increasing efficiency and productivity growth.

Question 2: Do you agree that the different behaviour of UK real wages relative to Eurozone wages during the Great Recession is in large part due to the UK having different labour market policies?
My answer: Strongly agree
Confidence level: Extremely confident
Comment: The different behaviour of UK real wages relative to Eurozone wages is indeed in large part due to the UK having different labour makets policies, particularly by its more flexible labour markets. Labour markets in France and Germany are less flexible resulting in more unemployment there. The election of Macron may have big consequences for the flexibility of French labour markets.

  • Read the related article on VoxEU
  • Read more on this CFM Survey
  • my CFM Expert Survey page
Geplaatst in CPB, in English, internationale economie, macroeconomie, Nederland, politiek, Sylvester | Reacties uitgeschakeld voor Low wage growth benefits employment during crisis recovery

Monetary Policy Governance and Macroprudential Issues

New Challenges in Central Banking

Deze week neem ik deel aan de SUERF Bocconi Conference 2017 in Milaan, rond het thema ‘New Challenges in Central Banking: Monetary Policy Governance and Macroprudential Issues’.
Het centrale thema van mijn presentatie ‘Estimating the Preferences of Central Bankers: an Analysis of four Voting Records’, tot stand gekomen in samenwerking met Ronald Mahieu en Louis Raes, is het stemgedrag in de monetaire comités van de Fed, Bank of England en vier Europese centrale banken. Aanstaande donderdag presenteer ik onder meer resultaten van ons onderzoek naar het stemgedrag van het monetaire beleidscomité van de centrale bank van Tsjechië.

Lees meer:
Download hier de presentatie (pdf)
Inferring hawks and doves from voting records
– SUERF Bocconi Conference 2016 Central banking and monetary policy: Which will be the new normal?
Decision making at central banks

Geplaatst in Centrale banken, ECB, inflatie, internationale economie, macroeconomie, monetair, Sylvester, wetenschappelijke publicatie | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Monetary Policy Governance and Macroprudential Issues

Juist de grote bedrijven zetten in op klimaatbeleid

(universonline) – Sylvester Eijffinger is een topeconoom die niet kiest voor onverantwoordelijke winsten, maar pleit voor ‘duurzame waardevermeerdering’.

1. Negentig hoogleraren schreven een brandbrief aan de Tweede Kamer met het verzoek snel werk te maken van een groene economie. Mee eens?
“Ik maak me ook grote zorgen over het klimaat. Wetenschappers zijn het er over eens dat het de verkeerde kant uitgaat. Zelf ben ik alleen niet zo van de petities en de open brieven. Ik probeer mijn invloed liever laten gelden in de gesprekken die ik met allerlei mensen voer.”

2. U bent een adviseur van het CDA. Deze politieke partij staat niet bekend om een grote milieuparagraaf…
“Dat klopt en dat vind ik ook jammer. Ik ben alleen niet zozeer de persoon om hierover te beginnen. Ik ben geen klimaatwetenschapper. Dat viel me trouwens ook op in die brief van de hoogleraren: voor een aantal is milieu helemaal niet het werkveld waarin ze opereren. Econoom Arjo Klamer zet z’n handtekening Vijf kentekenonder elke petitie. Ja, als hij nu van milieu-economie was, maar dat is niet het geval. Niettemin had ik ook graag gezien dat CDA meer aandacht besteedt aan het klimaat. Het rentmeesterschap is toch een van de kernwaarden van de partij.”

3. Trump versnippert straks ook nog eens het Parijse klimaatakkoord, stemt dat niet bijzonder pessimistisch?
“Ik vrees dat we het niet van de politiek moeten hebben. Toch is er ook goed nieuws: juist de grote bedrijven zetten stevig in op klimaatbeleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor DSM, bestuursvoorzitter Feike Sijbesma heeft duurzaamheid hoog op de agenda gezet. Hetzelfde geldt voor Peter Struik van Fujifilm. Unilever en AkzoNobel zijn eveneens zeer actief bezig met het halen van de klimaatdoeleinden. Al deze bedrijven roepen de politiek op om meer te doen en ze proberen daarnaast zelf te vergroenen, hoe moeilijk dat vaak ook is.”

4. Wat maakt het zo moeilijk?
“Een groot probleem is het verschil tussen aandeelhouders die voor de korte termijn investeren en de aandeelhouders die zich voor lange tijd aan een bedrijf committeren. Zodra een bedrijf inzet op duurzame waardevermeerdering worden de korte termijn-beleggers zenuwachtig. Ik zou er best voor zijn het meer duurzame lange termijn-beleggen Vijf kentekente stimuleren door deze aandeelhouders een relatief hoger dividend uit te keren. Dat heeft DSM wel eens geprobeerd te realiseren, maar het werd tegengehouden door de lagere rechter. Ik denk echter dat de Hoge Raad ze gelijk had gegeven, wanneer ze door hadden geprocedeerd. Dat hebben ze jammer genoeg niet gedaan.”

5. Onlangs kwam een rapport in het nieuws dat zegt dat de lagere inkomens het meest betalen voor het klimaatbeleid. Wat denkt u daarvan?
“Daar moet naar worden gekeken. Ik vind dat we niet te gemakkelijk de schuld bij de ‘rijken’ moeten leggen. In de Amsterdamse Kinkerstraat zie je taferelen waarbij het afval gewoon op straat ploft, dat zie je bij mij in het dorp toch niet zo gauw gebeuren. Lagere inkomens tonen soms ook wat minder verantwoordelijkheid voor het milieu.”

(Zie hier de pdf en hier de jpg)

 

Geplaatst in business administration, kredietcrisis, macroeconomie, Nederland, overheden, politiek, Sylvester, Vijf van Eijff | Reacties uitgeschakeld voor Juist de grote bedrijven zetten in op klimaatbeleid

Verder herstel Europese banken noodzakelijk

Tien jaar geleden alweer werden de eerste tekenen van de kredietcrisis zichtbaar, die vervolgens de banken en de financiële wereld volledig op zijn kop zette en ook de wereldeconomie ingrijpend veranderde. De economie heeft zich geleidelijk hersteld – zij het niet op alle punten tot het niveau van voor de crisis, maar voor de banken is het leed zeker nog niet geleden.

Sinds de kredietcrisis is de financiële sector wereldwijd flink geherstructureerd. En hoewel er veel verbeterd is, zijn de Europese banken er nog niet. Met name slechte leningen (non-performing loans) blijven een hardnekkig probleem. Volgens de laatste gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat het om 920 miljard euro bij de 121 grootste financiële instellingen van de eurozone. Overigens presteren de Nederlandse banken op dit punt relatief goed.

Verder hebben de meeste banken hun buffers wel versterkt, maar het gaat te langzaam en is niet genoeg. Met name de Italiaanse banken, Deutsche Bank, Franse banken en de vier grote Britse banken staan er niet goed genoeg voor om bij een volgende crisis uit de financiële problemen te blijven, zo blijkt ook uit de doorlopende stresstest van het Center for Risk Management aan de HEC universiteit in Lausanne. Het ECB-rapport wijst daarnaast op het matige herstel van de bankwinsten en traag verlopende kostenreducties.

De winsten in de bankensector staan onder druk, mede door de lage rente en de overvloed aan geld die dankzij centrale banken in omloop is gebracht. Samen met de relatief matige presterende aandelenkoersen van banken blijft dat druk leggen op herstel van het eigen vermogen van de banken.

Daar komt bij dat de bankensector door de snel voortschrijdende digitalisering, fin-tech, internetbankieren en big data middenin een herstructureringsslag zitten, die hoge investeringen en dure reorganisaties vergt. Er is nog veel werk aan de winkel. Zodoende blijft mijn Economische Barometer onveranderd op 6,5.

Geplaatst in Centrale banken, ECB, Economische Barometer, Financiële sector, internationale economie, kredietcrisis, macroeconomie, monetair, Nederland, politiek, rente, Sylvester | Reacties uitgeschakeld voor Verder herstel Europese banken noodzakelijk

Experiment met financiering wetenschappelijk onderzoek de moeite waard

Het Economenpanel van MeJudice vindt in meerderheid dat de toewijzing van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek bureaucratisch en nodeloos kostbaar is. De economen vinden een experiment waarbij de fondsen worden toegewezen via individuele beslissingen van wetenschappers de moeite waard: marktwerking in onverdunde vorm in de wetenschap.

Toelichting op de ‘wisdom of the crowd’ in de wetenschap
In de wetenschap, of dit nu in Europa of in de VS plaats vindt, zoeken wetenschappers naarstig naar geld voor onderzoek. ‘Funding or famine’ zo luidt het adagium. Niet alleen is de slagingskans bij wetenschappelijke fondsen – zoals NWO – erg laag, het kost onderzoekers veel tijd om voorstellen te schrijven en het kost referenten op hun beurt veel tijd om deze (onbezoldigd) te beoordelen. De Nederlanders Bollen (Indiana University) en Scheffer (Wageningen) hebben zich geworpen op een alternatief dat veel van de bureaucratische rompslomp vermijdt en de kennis en inzichten van de wetenschappelijke ‘crowd’ inschakelt (zie artikel in Science, 13 april 2017).

Zij stellen voor om het onderzoeksbudget gelijk te verdelen onder wetenschappers verbonden aan universiteiten. In het geval van Nederland komt dit neer op 30.000 euro per onderzoeker, en 100.000 in de VS. Men hoeft dus niet meer voorstellen in te dienen en één of twee jaar te wachten voor men aan de slag kan, maar de enige spelregel is dat men ieder jaar een vast percentage moet doneren aan de wetenschappers die zij respecteren en geld uit ‘hun’ onderzoekspotje waard vinden.

Om keuzes mogelijk te maken staan onderzoekers op een website waar hun werk op staat, evenals hun visie en toekomstplannen. Uiteraard moet in de praktijk vriendjespolitiek vermeden worden en kan bijvoorbeeld niet aan naaste collega’s of co-auteurs geld worden gedoneerd. Op basis van simulaties – waarbij de stelregel is gehanteerd dat onderzoekers 50% van hun fonds moeten doneren – blijkt dat de allocatie van geld niet wezenlijk anders is dan hoe het nu via NWO geschiedt, maar uiteraard dan zonder de bureaucratische kosten. Omdat hier marktwerking in onverdunde vorm in de wetenschap wordt voorgesteld leek het MeJudice een goed idee om in samenwerking met Bollen en Scheffer dit idee te toetsen.

Hieronder volgen de drie stellingen die MeJudice aan het Economenpanel voorlegde, met aansluitend mijn commentaar.

Stelling 1
De collectieve rationaliteit van individuele wetenschappers om onderzoeksgeld te investeren werkt net zo goed als de rationaliteit van wetenschappers verzameld in commissies van nationale wetenschappelijke onderzoeksorganisaties.
Ik ben het daar zeer mee eens. In commissies van nationale wetenschappelijke organisaties spelen vriendjespolitiek en niet-wetenschappelijke overwegingen helaas ook een belangrijke rol omdat Nederland te klein is voor een objectief proces van wetenschappelijke evaluatie zoals in de VS.

Stelling 2
De allocatie van geld voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland gaat gepaard met hoge (bureaucratische) kosten voor zowel indieners als referenten.
Ik ben het daar zeer mee eens. Uit mijn ervaring als indiener en referent blijken de transactiekosten in zowel geld als tijd zeer hoog te zijn hetgeen leidt tot een adverse selection van mindere onderzoekers met lagere opportunity costs die wel bereid zijn deze kosten op te brengen.

Stelling 3
Een organisatie als NWO doet er goed aan om een experiment uit te voeren waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers wordt verdeeld (à la het Bollen/Scheffer voorstel).
Ik ben het daar zeer meer eens. Een experiment waarbij het onderzoeksgeld via individuele beslissingen van wetenschappers worden verdeeld lijkt mij zeer de moeite waard, maar zal uiteindelijk bij gebleken succes het bestaansrecht van wetenschappelijke organisaties als NWO ondergraven.

Zie ook de website van MeJudice

Geplaatst in AOW, belasting, CPB, macroeconomie, MeJudice, Nederland, pensioen, politiek, Sylvester | Reacties uitgeschakeld voor Experiment met financiering wetenschappelijk onderzoek de moeite waard

Today’s Links 20 mei 2017

today's links 125x150Belangrijke rol voor overheid en markt bij energietransitie
Macron wil echt hervormen, deze kans krijgen de Duitsers nooit meer
Today’s Links 7 mei 2017
Kleine verschillen, grote politieke verschuivingen
Europe’s Dutch Turning Point? – Project Syndicate
De westerse politieke elites zijn de gemiddelde mens vergeten – Dani Rodrik in ESB
Nog geen vooruitzicht op zeven vette jaren
Today’s Links 30 april 2017
Kom op met de vlaktaks! – Vijf van Eijff

Geplaatst in Sylvester | Reacties uitgeschakeld voor Today’s Links 20 mei 2017