Visieloos kabinet zit de rit uit

Regio Business(Hierbij mijn tweemaandelijkse Economische Barometer voor de lezers van het Brabantse zakenblad Regio Business)

Mijn Economische Barometer voor oktober 2016 daalt tot 6,6; 0,2 lager dan in augustus. Mijn toelichting op dit cijfer is de volgende:

Het kabinet Rutte heeft in september een goede kans laten liggen. De begroting voor 2017 en het debat erover in de Tweede Kamer maken duidelijk dat er slechts op de winkel wordt gepast. Noodzakelijke hervormingen en investeringen blijven uit in het laatste zittingsjaar van het kabinet terwijl de groei van de column-sylvesterNederlandse en de Europese economie weinig tekenen van een verdere opleving vertoont.

Nu de rente historisch laag is en de Nederlandse overheid bijna voor niets op de kapitaalmarkt kan lenen, is de tijd rijp voor meer overheidsinvesteringen die tot hogere binnenlandse bestedingen leiden en de productiviteit van de economie kunnen verhogen. Het kabinet kan wel zeggen dat het de economie versterkt, maar de ruim € 2,1 miljard en € 5 miljard die de regering dit en komend jaar uitdeelt zijn vooral kruimels om de kiezers te paaien.

Dat geld had beter moeten worden besteed. Denk bijvoorbeeld aan één btw-tarief, het stroomlijnen van het belastingstelsel met een sociale vlaktaks voor de inkomstenbelasting, geleidelijke uitfasering van de hypotheekrenteaftrek en afschaffi ng van de vele heffingskortingen die het stelsel niet alleen nodeloos kostbaar en ingewikkeld maken, maar per saldo ook een verstorende werking hebben op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt.

De ECB heeft met haar ingrepen de Europese geld- en kapitaalmarkten uit het lood geslagen, waardoor sterke eurolanden over goedkope financiering kunnen beschikken, terwijl het beoogde doel, het stimuleren van de economische groei in de zwakke eurolanden, niet wordt bereikt.

Om tot een gezonde groei van de economie te komen zit er daarom niets anders op dan het stimuleren van de reële vraag door te investeren in wegen, havens, dijken, windenergieparken, alternatieve energie, energiebesparing, infrastructuur voor dataverkeer, technisch onderwijs en bèta-onderzoek. Er zijn voldoende geschikte ideeën om de overheidsinspanning, liefst samen met het bedrijfsleven, aanzienlijk op te voeren.

Dit bericht is geplaatst in Brabant, EU, Europese Commissie, Financiële sector, internationale economie, Sylvester. Bookmark de permalink.