Regio’s zoals Brabant kunnen de redding zijn van de Europese Unie

(BD) – Dat heeft hoogleraar Martijn Groenheer van de Tilburg University gisteren gezegd op de derde Cobbenhagen Summit. Deze Brabantse topconferentie had dit jaar als thema het Europa van de regio’s. In het Noordbrabants Museum in Den Bosch kwamen vrijdag honderd mensen uit de top van het Brabantse bedrijfsleven, overheid en opleidingsinstituten bij elkaar. Elk jaar in februari buigen zij zich over vraagstukken die spelen in Brabant. De kracht van de steden en de innovatiekracht van Brabant waren kwamen in voorgaande edities aan bod.

Groenheer ziet dat nationale overheden het steeds minder eens worden over de grote vraagstukken zoals vluchtelingen. Hij vindt het verstandig dat Europa daarom de aandacht op de regio’s richt. „Daar zitten de overheden die meer in oplossingen denken.” De Europese Commissie heeft daarom veel geld vrijgemaakt voor de regio’s. Tot 2020 heeft eurocommissaris Corina Creţu 460 miljard te verdelen onder de 28 lidstaten.

Klimaatafspraken

Maar niet alleen de opvang van vluchtelingen is een probleem waar de regio’s het voortouw bij kunnen nemen, stelt Groenheer. „Ook het klimaatvraagstuk kan veel beter in de regio’s worden aangepakt. Kijk nu eens naar het Nationaal Klimaatakkoord, dat komt maar niet van de grond.” Wat niet wil zeggen dat het in Brabant beter gaat, maar Groenheer gelooft dat de provinciale klimaatafspraken eerder rond komen. „De maat van Brabant, het feit dat de mensen elkaar kennen en willen samenwerken leidt uiteindelijk tot het uitvoeren van de afspraken.” Als je Groenheer nu vraagt wat de oplossingen zijn voor de vraagstukken die in Brabant (gaan) spelen, heeft hij geen pasklaar antwoord. „We zijn aan het studeren en komen zeker nog met oplossingen.”

Directeur Jan Pelle van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) concludeerde terugkijkend op de vorig jaar gestelde doelen dat er – behalve plannen voor slimme snelwegen en elektrisch rijden in de provincie – nog weinig doelen zijn gehaald op het terrein van agro en food, zonnepanelen op bedrijfsdaken, energie-neutrale huizen.

Volgens de rapporteurs ontbrak de focus en de altijd zo geroemde Brabantse echte wil tot samenwerken. Men zou elkaar het succes niet gunnen. Pelle riep de zaal op het komend jaar een extra inspanning te doen om de gestelde doelen in 2016 wel te halen. Volgens Jan Mengelers voorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven moet Brabant iets meer geduld hebben. „Zo werken we intensief samen met de Universiteit van Wageningen. Landbouw en technologie samen, als dat werkt komen de innovaties vanzelf.”

(Auteur Henk Snijders, bekort door de webmaster)