Plan-Trump op termijn ongunstig voor Amerikaanse middenklasse

(MeJudice) – Donald Trump is 20 januari aangetreden als president van de VS en in zijn 100-dagen plan heeft hij ferme plannen geponeerd. De grote vraag is natuurllijk of hij met zijn beleid het doel bereikt waar hij voor staat: ‘Make America Great Again’. Zijn economische beleid heeft vooral tot doel om werkgelegenheid en positie van de Amerikaanse werknemer te beschermen, waarbij hij er naar streeft om (1) investeringen in infrastructurele werken te stimuleren waarbij beperkende milieuregels worden verwijderd; en (2) alle oneerlijke concurrentie met het buitenland wordt aangepakt en handelsverdragen worden afgeschaft dan wel heronderhandeld. Daarnaast omvatten zijn economische plannen deregulering (ook van de financiële sector), opheffen Obama Care, belastingverlaging (in het bijzonder voor middenklasse gezinnen en bedrijven), en een kleinere overheid. Zijn beleid beoogt een economische groei van 4% per jaar te realiseren. Naast zijn ideeën over economische politiek heeft hij ook eigenzinnige plannen en ideeën over hoe het land bestuurd moet worden, waarmee hij volgens sommigen de Amerikaanse democratie op het spel zet.

Vier stellingen zijn aan het MeJudice economenpanel voorgelegd, daaronder leest u mijn kanttekeningen.

Stelling 1
Als alle “Seven actions to protect American workers” in Trumps 100-dagen plan worden uitgevoerd dan zal dit beleid waarschijnlijk de economische positie van de Amerikaanse middenklasse in de komende tien jaar verbeteren.
De economische politiek van Trump zal op kortere termijn de economische positie van de Anmerikaanse middenklasse verbeteren maar op langere termijn hun positie verslechteren en resulteren in een kortstondige opleving van de groei en eindigen in een crash.

Stelling 2
Met de handelsbeschermende en immigratiebeperkende maatregelen die Trump voorstaat luidt hij het einde van de globalisering in.
Het protectionisme van Trump zal tot tegenmaatregelen van de Europese Unie, China, Japan en andere landen en daarmee tot een terugslag in de globalisering leiden en resulteren in een afzwakking van de wereldhandel en de groei van de wereldeconomie.

Stelling 3
De plannen van Trump, waaronder de aangekondigde investeringen in de verouderde infrastructuur, luiden een nieuwe periode van sterke economische groei in de VS in.
Ook hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat de sterke economische groei van korte duur zal blijken te zijn en uiteindelijk zal resulteren in een crash van de Amerikaanse economie met grote gevolgen voor de groei van de wereldeconomie.

Stelling 4
De Amerikaanse democratie met al zijn ‘checks and balances’ is sterk genoeg en zal daarom geen schade ondervinden van de bestuursstijl en ideeën van Donald Trump.
De ‘checks en balances’ van de Amerikaanse democratie zullen de schade aan de Amerikaanse economie wellicht wat beperken maar zullen ook tot oplopende politieke spanningen tussen President en Congres leiden en daarmee tot grotere politieke onzekerheid.

Dit bericht is geplaatst in business administration, Fed, internationale economie, macroeconomie, MeJudice, politiek, Sylvester, Tilburg University, VS met de tags , , , , . Bookmark de permalink.