Oogkleppen af en brede kennis opdoen: Drie must reads

Intermediair vraagt maandelijks naar de boeken top 3 van een finance professional. Hoogleraar Sylvester Eijffinger vertelt over zijn must reads op financieel gebied. Alles wat er op papier verschenen is op financieel gebied is wel door zijn handen gegleden.
Zelf heeft hij de pen ook al meerdere malen ter hand genomen. Zo schreef hij onder meer de boeken European Monetary and Fiscal Policy en The European Central Bank. Eind september 2013 verschijnt er een artikel van hem in Nexus 64, getiteld Het Verval van de Economie en de Economie van het Verval.

Eijffinger is een groot voorstander van het verruimen van het blikveld binnen de financiële wereld. Oogkleppen af en meer en bredere kennis opdoen is zijn advies. En om dat kracht bij te zetten heeft hij daarop zijn top 3 samengesteld en toegelicht:

1. The Moral Consequences of Economic Growth van Benjamin M. Friedman uit 2005. ‘Are we right to care so much for economic growth as we clearly do?’, vraagt Friedman zich in dit boek af. Hij gaat terug tot de economie voorafgaand aan het principe van Pareto uit 1906. Terug tot aan de roots van de economische wetenschap, namelijk de politieke economie. The Moral Consequences of Economic Growth is bejubeld door The Economist en The New York Times.
Eijffinger: ‘Uit dit boek blijkt eens te meer dat economische groei het smeermiddel van de samenleving is. Het geeft elke finance professional een brede kijk op de economie en de financiële wereld. Dit is zo’n boek dat je tegelijkertijd leest met klassiekers van bijvoorbeeld Keynes.’

2. This Time Is Different – Eight Centuries of Financial Folly geschreven door Carmen M. Reinhart en Kenneth Rogoff uit 2009. De financiële crises van de afgelopen acht eeuwen, uit 66 landen op vijf continenten worden uiteengezet. Bij elke crisis wordt weer gezegd dat deze anders is dan de vorige. Maar is dat wel zo, vragen de schrijvers zich af? Het boek is omstreden, omdat in één van de papers, waarop de resultaten zijn gebaseerd, een foutje is geslopen. Volgens econoom Paul Krugman in The New York Review of Books haalt dit foutje alle resultaten onderuit.
Eijffinger: ‘Ik heb dit boek inmiddels meerdere keren gelezen en bediscussieerd en ik ben van mening dat de resultaten, ondanks deze uitglijder, wel degelijk overeind blijven. Het laat namelijk zien dat er in elke crisis veel gemeenschappelijke elementen zitten. Als we het grotere geheel zien, kunnen we daar meer van leren. Naar mijn mening is het een magistraal werk.’

3. Triumph of the City – How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier van Edward Glaeser uit 2011. Glaeser staat aan de absolute top van de ‘urban economists’ ter wereld. In dit boek neemt hij je mee in de gedachten en gedragingen van de stad. Welke wijsheden geeft een stad zijn inwoners mee, is de centrale vraag.
Eijffinger: ‘Glaeser laat zien dat als steden verschillende graden van kennis en ontwikkeling doormaken, ze zichzelf telkens opnieuw kunnen uitvinden. Dit is geen boek dat alleen over finance gaat, maar het geeft mensen binnen de financiële wereld wel een betere kijk op de samenleving. De crisis van de afgelopen jaren is mijns inziens ontstaan doordat men heeft veronachtzaamd dat finance deel uitmaakt van een groter geheel, niet alleen van de politiek of de economie, maar van een samenleving en van een cultuur. Meer inzicht in de samenleving, maakt je een betere finance professional.’
(Auteur Jolie Jacobs, bekort door de webmaster)

Dit bericht is geplaatst in internationale economie, Media, Sylvester. Bookmark de permalink.