Naar de bronnen van de Goldschmeding Foundation

(Hierbij mijn tweede must-read voor de zomervakantie van dit jaar “Kennen, Dienen, Vertrouwen”, een initiatief ondersteund door De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie)

Kennen, Dienen, Vertrouwen schetst de contouren van de mensgerichte onderneming, die nadrukkelijk kijkt naar het belang van haar werknemers en andere belanghebbenden (‘stakeholders’). De bundel stelt het christelijke begrip agapè (liefde) centraal bij het ondernemen en is de weerslag van een zoektocht door de oprichter en de voormalige topman van Randstad Uitzendbureau Frits Goldschmeding en zijn geestverwanten naar een mensgerichtere economie in de 21ste eeuw.

Hiertoe voerde Frits Goldschmeding gesprekken met diverse wetenschappers over de bronnen van zijn denken over mens, werk en economie en hoe de door hem opgerichte Goldschmeding Foundation hieraan een bijdrage kan leveren. Het boek begint met een inleiding over het DNA van de Goldschmeding Foundation voor mens, werk en economie op basis van het ethisch aspect der dingen – kennen, dienen, vertrouwen – en het streven naar perfectie door een mensgerichte economie.

Vervolgens ontvouwt zich een drieluik met hoofdstukken over mens, werk en economie vanuit de zienswijzen van de mens volgens Augustinus en Dooyeweerd vanuit zowel de katholiek-sociale traditie als de gereformeerde traditie van wijsbegeerte der wetsidee waarbij de grondgedachte is dat de economie bedoeld is om de samenleving te dienen en niet andersom. Bijzondere universiteiten als de Vrije Universiteit en Tilburg University zijn opgericht door Abraham Kuyper en Martinus Cobbenhagen om de maatschappij te dienen.

Zelf heb ik gestudeerd aan de Vrije Universiteit (econometrie en economie) en ben ik na mijn promotie aldaar ruim dertig jaar geleden benoemd aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant, later Universiteit van Tilburg en nu Tilburg University. Opgevoed in de katholieke-sociale traditie, daarna onderwezen in de wijsbegeerte der wetsidee van Dooyeweerd en weer terug naar de katholieke-sociale leer van Cobbenhagen geven mij een gevoel van herkenning maar ook het inzicht dat de beide tradities niet zo verschillend zijn in hun visie op de samenhang tussen mens, werk en economie.

Het is ook niet toevallig dat Frits Goldschmeding zijn gesprekken vooral gevoerd heeft met wetenschappers die aan deze beide universiteiten opgeleid en gevormd zijn. Uiteindelijk gaat het om vanuit welke normen en waarden de wetenschap beoefend wordt. Het is geen klinische en technische wetenschap maar wel ‘science with a soul’. Dat maakt de zoektocht van Frits Goldschmeding zo fascinerend niet alleen voor wetenschappers, maar ook ondernemers en anderen op zoek naar een integrale visie op een samenleving waarbij mens, werk en economie verbonden worden. Daarom is het boek een must-read voor geïnteresseerden in een dergelijke integrale visie.

(J. Rupert, J. Hengstmengel, R. Haan, F. Goldschmeding, P. van Geest & H. Commandeur, Kennen, Dienen, Vertrouwen: Naar de bronnen van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, Boom Uitgevers, Amsterdam, 2016.)

Dit bericht is geplaatst in business administration, macroeconomie, Nederland, Sylvester met de tags . Bookmark de permalink.