Creative destruction

Mijn Economische Barometer voor maart 2013 blijft stabiel op 4,5, en dus op hetzelfde niveau als in februari 2013.

De toelichting op dit cijfer van 4,5 is de volgende:

De CBS-cijfers van de afgelopen week bevestigen dat Nederland op een conjunctureel dieptepunt is gekomen. Het beschikbaar inkomen van huishoudens daalde in 2012 met 3,2 procent, dat is de sterkste daling van het beschikbaar inkomen in meer dan 20 jaar. Daarnaast zijn de winsten van ondernemingen ook afgenomen. De procyclische effecten van het bezuinigingsbeleid van het kabinet Rutte II worden nu ook langzaam zichtbaar.

Het overheidstekort blijft in 2012 op 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) ondanks de forse bezuinigingen. De overheidsinkomsten zijn weliswaar gegroeid door de extra belastingen en aardgasbaten, maar de economische krimp in het vierde kwartaal van 2012 was 0,4 procent ten opzichte van het kwartaal eerder en het conjunctuurbeeld was volgens het CBS in maart 2013 weer slechter dan de maand daarvoor.

Er is echter een positieve ontwikkeling waar te nemen. Jongeren denken volgens het CBS optimistischer dan ouderen over de toekomst van ons land en zien door de crisis meer kansen om eigen bedrijven op te zetten. Deze ontwikkeling geeft aan dat wij op het dieptepunt van de crisis zijn en dat er sprake is van Schumpeter’s ‘creative destruction’. Het kabinet zou deze ontwikkeling kunnen stimuleren met structurele hervormingen.

Zie hieronder de CBS-gegevens:
Beschikbaar inkomen huishoudens daalt in 2012 met 3,2 procent
Conjunctuurbeeld slechter
Overheidstekort 4,1 procent in 2012
Economische krimp vierde kwartaal 0,4 procent

Hier meer Barometers.

Dit bericht is geplaatst in Economische Barometer. Bookmark de permalink.