Nivelleren kost werkgelegenheid

(Bron: FD) – Economen wijzen erop dat gelijke inkomens leiden tot lagere economische groei en minder banen

Sylvester Eijffinger, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, en Lex Hoogduin van de Universiteit van Amsterdam zijn niet voor nivelleren.

Hoogduin is het meest uitgesproken. “Ik zou zelf nooit voor het verkleinen van de inkomensverschillen hebben gekozen. Moet je in tijden als deze, met zulke grote problemen, waarin forse ingrepen nodig zijn en iedereen moet inleveren, ook nog nivelleren?”

Volgens de Amsterdamse hoogleraar heeft verkleining van de inkomensverschillen een erg hoge prijs. “Nivelleren is niet gratis. De prikkels worden verkeerd gelegd, omdat hogerop komen en meer verdienen minder interessant wordt. Dat is slecht voor de werkgelegenheid”, stelt hij.

Eijffinger onderschrijft deze analyse. “Twee middeninkomens met studerende kinderen gaan niet meer, maar minder werken. Misschien kost dat wel 100.000 tot 200.000 banen. Ik heb wel eens advies gegeven over iets soortgelijks, dan zie je meteen hoe fnuikend hogere marginale tarieven zijn voor het vergroten van deeltijdbanen naar voltijdbanen. De netto-opbrengst van een dag extra werken gaat hierdoor omlaag.”

“Het is beter dat het kabinet nu niet meer nivelleert via de inkomensafhankelijke zorgpremies, maar via fiscale ingrepen. De belangrijkste reden is dat de werking van het zorgstelsel nu niet wordt verstoord. Voor de laagste inkomens was de premie zo laag geworden, dat het niet interessant was om te zoeken naar een goedkopere, efficiëntere zorgverzekeraar. Dat kon leiden tot een verdere verhoging van de zorgkosten. We moeten er juist alles aan doen om die in de hand te houden.”

Volgens Eijffinger heeft het kabinet met deze aanpassing de eerste mijn gedemonteerd, nu het plan voor inkomensafhankelijke zorgpremies is verdwenen. Hij voorspelt zeker drie nieuwe mijnen: de woningmarkt die in het slop komt door de strenge regels voor starters op de woningmarkt, de versobering van ontslagvergoedingen en WW-duur en tot slot de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd zonder flexibiliteit voor mensen met zwaar werk.

Eijffinger verwijt het kabinet niet te hebben gekeken naar creatieve adviezen, waar iedereen beter van kan worden. “Dat vind ik redelijk shocking, want die adviezen liggen er.”

(Bekort artikel).

This entry was posted in macroeconomie, Nederland, politiek. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


1 × acht =

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>